IDENTITET

Požeška gimnazija je stekla bogatu reputaciju zahvaljujući svojoj tradiciji dugoj više od 90 godina, ali i brojnim priznanjima. Ne zaboravljajući nikada reči Svetog Save:„Tamo gde odzvanja naš glas, gde se glagolji i gde se još kao stari zlatnik, obrće naša reč, tamo je naša država, tamo smo mi“, trudimo se da opravdamo ime koje nosimo.
Možda više od bilo koje gimnazije Zlatiborskog okruga, ova škola prima pod svoje okrilje učenike iz drugih Opština. Atribut „požeška“, može biti samo toponimska odrednica, jer u ovoj Gimnaziji svoj obrazovni put grade deca ne samo iz Požege, već iz Arilja, Kosjerića, Lučana i Užica. Srdačnost je ono po čemu nas prepoznaju, a stručnost ono u čemu nam se dive. Gimnaziju „Sveti Sava“ danas pohađa 439 učenika raspoređenih u 16 odeljenja, i to osam društveno-jezičkog, četiri prirodno-matematičkog i četiri računarskog smera.
Škola raspolaže modernom i dobro očuvanom zgradom sa 15 učionica, dva kabineta za informatiku, jednom specijalizovanom učionicom, bibliotekom , fiskulturnom salom, kancelarijama i drugim pomoćnim prostorijama. Kabineti su opremljeni po normativima, sa većim brojem nastavnih i audio-vizuelnih sredstava koja se koriste u nastavi. Gimnazija poseduje sportske terene za košarku, rukomet, mali fudbal i tenis.

Osnovne karakteristike rada Gimnazije „Sveti Sava“ su:

  • Odabir učenika kroz pravila upisa
  • Formiranje i ujednačavanje odeljenja prema pedagoško-psihološkim kriterijumima
  • Nastavni plan i program za društveno-jezički, prirodno-matematički i računarski smer
  • Brižljivo negovanje nastavnog kadra, koji se regrutuje velikim delom iz redova bivših učenika ove škole
  • Dugogodišnja saradnja sa naučnim i kulturnim ustanovama i institucijama (Istraživačkom stanicom Petnica, Univerzitetom Kaluga, Institutom za nuklearne nauke – Vinča, Centrom za talente, Društvom matematičara Srbije…)
  • Primena raznovrsnih oblika nastave i aktivnih metoda i tehnika rada
  • Težnja da se kod učenika razvija aktivan odnos prema znanju, povezivanju različitih predmeta i sadržaja, da se stimuliše kritički i stvaralački duh i da se ističu visoke moralne, naučne i opštecivilizacijske vrednosti
  • Stalno unapređivanje nastave na sopstvenim iskustvima i istaživanjima, ali i na rezultatima savremenih naučnih i metodičkih istraživanja

ISTORIJAT GIMNAZIJE

Gimnazija u Požegi ima dugu tradiciju, jer u različitim oblicima postoji još od od 1921. godine.

1921 - 1929

državna četvororazredna niža realna gimnazija

1933 - 1945

državna građanska škola

1945 - 1948

niža realna gimnazija

1948 - 1955

nepotpuna šestorazredna realna gimnazija

1963 - 1965

izdvojeno odeljenje Gimnazije „Miodrag Milovanović Lune“ iz Užica

1965 - 1978

samostalna Gimnazija društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera

1978 - 1987

Gimnazija se pripaja Obrazovnom centru u okviru prirodno-tehničke struke i struke u oblasti javnog informisanja

1987 - 1990

u okviru Obrazovnog centra po dva odeljenja prirodno-matematičkog smera i kulturološko-jezičke struke

septembar 1990.

otvorena je Gimnazija društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera

28. februar 1991.

Skupština opštine Požega usvaja predlog zaposlenih radnika i donosi odluku da Gimnazija nosi ime Gimnazija „Sveti Sava“ Požega

Ministarstvo Prosvete Republike Srbije rešenjem broj 192/94-03 od 11.03.1994. godine verifikovalo je Gimnaziju „Sveti Sava“ u Požegi.

Ministarstvo Prosvete Republike Srbije rešenjem broj 022-05-00192/94-03 od 11.05.2009. godine verifikovalo je informatički smer Gimnazije „Sveti Sava“ u Požegi.

ORGANIZACIJA RADA

Osnovna delatnost Gimnazije „Sveti Sava“ je nastava, a njen najveći deo se odvija kroz tri vida: redovnu nastavu, dodatnu i fakultativnu nastavu.
Gimnazija radi u smenama sa Tehničkom školom, koristeći zajednički prostor. Redovna nastava se odvija po razredima, odeljenjima i grupama a po ustaljenom rasporedu časova. S obzirom na kadrovske potencijale postoje uslovi za optimalnu realizaciju nastavnog plana i programa i svih drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada.
Gimnaziju pohađa više od 439 učenika iz opština: Požega, Lučani, Kosjerić, Arilje i Užice.

Nastava se odvija u kabinetima. Ovakva organizacija nastave je nužna zbog specifične opremljenosti i postojanja pripremnih prostorija.

Područje rada Obrazovni profil Trajanje Broj rešenja verifikacije
GIMNAZIJA Društveno-jezički smer četiri godine 022-05-192/9403 od

11.3.1994.

Prirodno-matematički smer četiri godine 022-05-192/94-03 оd

11.3.1994.

Obdareni učenici u računarskoj gimnaziji četiri godine 022-05-00192/94-03 od 11.5.2014.
 Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku četiri godine Verifikacija u toku